Mình đang muốn học chương trình đào tạo liên kết quốc tế, anh chị biết trường nào ở Việt Nam đào tạo có uy tín ? Có ngành đào tạo gì hay thì thông tin em biết với nha