Model BH790-A 41 34.6 30 99 5 14 D5 3600
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HIỆP HẢI

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 23, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Tp.Hà Nội.
Điện thoại: 043 6500063/ 8727240 Fax: 043 6500064

Mã số thuế: 0102127125

Email: hiephaicompany@yahoo.com.vn - hiephaicompany@gmail.com
q