Thực tiễn và l‎í luận giáo dục cho thấy, đến nay, mới chỉ có phương pháp dạy học là thực sự được tập trung nghiên cứu trong thời gian dài và đã đạt được những thành tựu đáng kể. Phương tiện dạy học (PTDH) chưa được đầu tư nghiên cứu một cách sâu sắc và đầy đủ, nhất là trong đào tạo nghề – lĩnh vực mà các phương tiện có vai trò cực kỳ quan trọng trong bảo đảm chất lượng. Phạm vi bài viết này chỉ đề cập những khái niệm hết sức cơ bản về PTDH, mà nhiều lúc, nhiều nơi được sử dụng thiếu nhất quán và không rõ ràng, một số yêu cầu và nguyên tắc sử dụng PTDH.

[/SIZE]

I. Một số khái niệm cốt lõi liên quan
1. Phương tiện dạy học
Một cách chung nhất, “phương tiện là cái dùng để làm một việc gì, để đạt một mục đích nào đó” (TĐTV).
Phương tiện là tất cả những gì dùng để tiến hành công việc, được cảm nhận bằng giác quan, nhưng không phải bằng tư duy (tình cảm, tri thức, ...).
Từ phương tiện (media) trong tiếng Anh có gốc la tinh medium có nghĩa là “ở giữa”, “trung
gian” và ngày nay, từ này cũng được gọi là phương tiện truyền thông: truyền dẫn, bảo quản,
khuếch đại thông điệp tùy theo hoàn cảnh. Truyền thông (communication) là sự thiết lập
“cái chung” giữa những người có liên quan trong quá trình thực hiện một mục tiêu nào đó;
nghĩa là tạo nên sự “đồng cảm” giữa người phát và người thu thông qua những thông điệp
(message) được truyền đi.
Quá trình dạy học là một quá trình truyền thông có sự trao đổi thông điệp giữa hai hay
nhiều người đồng thời phát và nhận thông điệp của nhau theo 3 kênh tương ứng:

- Thông điệp được truyền từ giáo viên đến người học: hướng dẫn, thông tin người học được
học, hiểu hoặc thực hành.
- Thông tin về sự tiến bộ học tập, mức độ nắm vững kiến thức, kỹ năng từ người học truyền về giáo viên. Giáo viên tiếp nhận, xử lý và quyết định điều chỉnh hay tiếp tục thực hiện công
việc dạy học của mình.
- Thông tin phản hồi từ giáo viên đến người học (uốn nắn, hướng dẫn, động viên, …).
Như vậy, lời nói và chữ viết cũng là một loại PTDH. Tuy nhiên, khi tách khỏi chủ thể của
quá trình dạy học là thầy và trò thì PTDH là phần vật chất khách quan gồm toàn bộ những
trang thiết bị, máy, tài liệu, ... phục vụ việc giảng dạy và học tập. Từ các phương tiện đơn
giản như bàn ghế, bảng đen, phấn trắng đến các thiết bị cơ điện tử, dây chuyền tự động.

Công Ty Tư Vấn Đầu Tư Nhân Luật
TP.Hồ Chí Minh : 52C Nguyễn Thị Huỳnh, P11 Q.Phú Nhuận TP.HCM
Điện thoại : 08.38441.776 - 0903 32 42 77 Ls Vinh
TP.Hà Nội : 26/16 Phan Văn Trường, Quận Cầu Giấy,TP.Hà Nội
Điện thoại : 04.6682.7986 - 0918 368772 Ls Tuấn
Website http://danluatsu.com/ - http://dichvugiayphep.vn