THÁI LAN KHỞI HÀNH: 05/6, 23/6– 419USD (VN); 15/ 6 – 429USD (VN)


MALAYSIA - SINGAPORE (7N) KHỞI HÀNH NGÀY: 11/06, 20/06, 30/06 – 709USD (VN)


Liên hệ:


Nguyen Van Anh (Ms.) - Sales Department


PANVINTOURS CO., LTD


Head office: 35/85 Ha Dinh, Thanh Xuan, Ha Noi
Tel: (84-4) 3551 0346 | Mobile: 0987.6690.86
Yahoo: nguyenvananh_hn | Skype: vananh.dulich