Dịch vụ công bố thực phẩm chức năng tại Bravolaw
Sử dụng dịch vụ công bố thực phẩm chức năng của chúng tôi quý khách sẽ được hưởng những ưu đãi miễn phí như:
Thiết lập hồ sơ Công bố phù hợp quy định An toàn thực phẩm

– Tư vấn chỉ tiêu xét nghiệm sản phẩm, phân tích các thành phần chức năng trong sản phẩm (nếu doanh nghiệp chưa có phiếu xét nghiệm sản phẩm), gửi mẫu đi xét nghiệm => Phiếu xét nghiệm sản phẩm
– Bản công bố hợp quycông bố hợp quy.
– Bản thông tin chi tiết của sản phẩm.
– Dự thảo nhãn phụ sản phẩm


Tiến hành Công bố hợp quy


- Tiến hành nộp hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm tại Cục An toàn thực phẩm.
Xem thêm: [url=http://lamgiayphepnhanh.net/cong-bo-tieu-chuan-chat-luong/cong-bo-thuc-pham-chuc-nang/]