Click ( MAY DO KIM LOAI MAY DO KIM LOAI CAM TAY MAY DO MIN MAY DO CAM TAY ) Để được giá tốt xin liên hệ anh Chinh 0985 6263 07/09 123 70 282
Máy dò kim loại cầm tay MD3003


12 tháng 42 $ 867.000 vnd Tay dò kim loại Rapiscan Metor 28


12 tháng 47 $ 968.000 vnd Máy dò cầm tay Lotus M-7


12 tháng 48 $ 1.007.000 vnd Máy dò cầm tay Garret MD-200


12 tháng 54 $ 1.133.000 vnd Máy dò kim loại cầm tay TS80


12 tháng 56 $ 1.159.000 vnd Máy dò kim loại Garrett MD-300


12 tháng 71 $ 1.477.000 vnd Máy dò kim loại GP-008


12 tháng 73 $ 1.532.000 vnd Máy dò kim loại cầm tay MD3003B1


12 tháng 80 $ 1.677.000 vnd Máy dò kim loại GC1001


12 tháng 84 $ 1.746.000 vnd Máy dò cầm tay Newin M7


12 tháng 85 $ 1.783.000 vnd Máy dò cầm tay Bosch DMF 10 Zoom


12 tháng