Hội chợ thương mại việt nam
Nhà cung cấp nhà bạt uy tín tại Hà Nội cho các sự kiện lớn
Nhà bạt singapore 6m x12m , 6m x 9m
Nhà bạt không gian đơn nguyên 24m x 24m ,12m x 18m , 12m x 12m, 6m x 12m
Nha du dk 13m, 15m, 18m , 20m

1.Thiết kế và cho thuê sân khấu
2.Cho thuê âm thanh ánh sáng, giàn không gian
3.Nhà bạt, nhà dù
4.Ghế Xuân Hòa chân INOK
5.Bàn Xuân Hòa +khăn trải bàn
6.Máy chiếu & font

Quý khách yêu cầu báo giá xin gửi vào Email : hoichothuongmaivietnam@yahoo.com
Liên Hệ
Đường K2 – Cầu Diễn, Hà Nội - Điện thoại : 0912.254.006