Panvin Tours Kính mời hợp tác khởi hành tháng 5, 6,. Tel: 04.35510346/0987669086 - Ms. Vân Anh


1/ THÁI LAN (5NGÀY 4 ĐÊM) KHỞI HÀNH NGÀY 25/05,31/05 – 379USD
2/ THÁI LAN (5 NGÀY 4 ĐÊM) KHỞI HÀNH NGÀY 05/6, 15/6, 26/6 – 419USD (VN/TG)
3/ SINGAPORE (4 NGÀY 3 ĐÊM) KHỞI HÀNH NGÀYS 31/5 – 589USD (SQ)
4/ MALAYSIA - SINGAPORE (7 NGÀY 6 ĐÊM) KHỞI HÀNH NGÀY 30/5, 11/06, 20/06, 30/06 – 709USD (VN)
6/ PHNOMPENH – SIEMRIEP (4 NGÀY 3 ĐÊM) KHỞI HÀNH NGÀY 24/5, 31/5 – 528USD
7/ THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU – BẮC KINH (7 NGÀY 6 ĐÊM) KHỞI HÀNH NGÀY 29/5, 15/06 – 719USD (VN)
8/ MYANMAR (4 NGÀY 3 ĐÊM) KHỞI HÀNH NGÀY 18,30/5 – 639USD (VN)
9/ OSAKA - KYOTO - PHÚ SỸ - TOKYO (7 NGÀY 6 ĐÊM)_VN – KHỞI HÀNH NGÀY 19/05: 2.120 USD
10/ HONGKONG (4 NGÀY 3 ĐÊM) KHỞI HÀNH NGÀY 17/5, 31/05, 10/6 – 669USD (VN)


Liên hệ:


Nguyen Van Anh (Ms.) - Sales Department


PANVINTOURS CO., LTD


Head office: 35/85 Ha Dinh, Thanh Xuan, Ha Noi
Tel: (84-4) 6291.5688 | Mobile: 0987.6690.86
Yahoo: nguyenvananh_hn | Skype: vananh.dulich


Web: http://panvintours.com.vn
Email: sales68@panvintours.com.vn