http://taifilm.com/
Xem phim ở đây thì quá đỉnh. sever máy chủ ở cả 2 quốc gia US và Việt Nam, mình test mới biết. Không có quảng cáo nữa