Blog CineMindvn ( http://cinemindvn.blogspot.com ) chuyên giới thiệu những bộ phim kinh điển, ý nghĩa sâu sắc, là công cụ tuyệt vời để các lãnh đạo – quản lý ứng dụng trong những buổi huấn luyện, đào tạo đội ngũ.
Truy cập http://cinemindvn.blogspot.com để download MIỄN PHÍ những bộ phim lên tinh thần, phát triển con người.