CF MANAGER LÀ PHẦN MỀM QUẢN LÝ QUÁN ONLINE CHUYÊN NGHIỆP.


Bạn có thể quản lý quán MỌI LÚC, MỌI NƠI.


CHỈ CẦN ĐĂNG KÝ Là SỬ DỤNG NGAY!


http://quanlyquan.com/


HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ !CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH SAU:Quản Lý Sản Phẩm, Loại Sản Phẩm
Quản Lý Bàn, Gọi Món
Quản Lý Hoá Đơn và Chi Tiết Hoá Đơn.
Báo Cáo Doanh Thu Tại Bất Kì Thời Điểm Nào.
Báo Cáo Chi Tiết Bán Hàng Trong 1 Khoảng Thời Gian Bất Kỳ
Báo Cáo Bán Hàng Trong 1 Khoảng Thời Gian Bất Kỳ.