Nam Ninh – Thanh Tú Sơn (3N) – 159$


Nam Ninh – Y Lĩnh Nham (4N) – 189$


Nam Ninh – Quế Lâm (4N) – 219$


Nam Ninh - Bắc Hải (4N) – 209$


Nam Ninh – Quê Lâm – Dương Sóc (5N) – 249$


Nam Ninh – Quảng Châu – Thẩm Quyến (5N) – 299$


Nam Ninh – Ý Lĩnh Nham – Quảng Châu – Thẩm Quyến (6N) – 299$


Nam Ninh – Trương Gia Giới (5N) – 429$


Nam Ninh – Trương Gia Giới – Phượng Hoàng cổ trấn (6N) – 509$


ĐẶT TOUR: Ms. Nguyễn Vân Anh – 04 3551 0346 / 0987669086


Web: http://panvintours.com.vn
Email: sales68@panvintours.com.vn


Facebook: http://facebook.com/dulichhalongvip