Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Khảo sát Hà Đông (HDSurvey) được hình thành trên cơ sở đội ngũ cán bộ khoa học và kinh nghiệm hoạt động trong các ngành thuỷ điện, địa chất, địa chính, đo đạc bản đồ và ngành xây dựng được thành lập từ cuối năm 2009. Đội ngũ bao gồm các cán bộ khoa học thuộc chuyên ngành Trắc địa, Bản đồ, Địa chất, Thủy văn, Xây dựng, Tin học, Điện tử. Đội ngũ này cũng kinh qua kinh nghiệm thực hiện một số dự án ứng dụng công nghệ Trắc địa, Bản đồ, Địa chất, Thủy văn, Xây dựng, Tin học, Điện tử. Đội ngũ cán bộ nói trên cũng tham gia vào một số dự án quốc tế với tư cách tư vấn hoặc chuyên gia về Địa chất, Địa chính và Xây dựng của dự án.

Trên nền tảng các nhân lực, kinh nghiệm và quan hệ hợp tác quốc tế đã tích lũy như nói ở trên, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Khảo sát Hà Đông (HDSurvey) đã được hình thành nhằm sử dụng cơ chế xã hội hoá hoạt động khoa học - công nghệ trong cơ chế thị trường để phát triển khoa học - công nghệ nước ta. Một số chuyên gia có kinh nghiệm của Công ty kết hợp với các chuyên gia có kinh nghiệm về công nghệ Địa chất, Thuỷ văn, Địa chính, công nghệ định vị Vệ tinh ở các đơn vị khác đã tách ra và trở thành hạt nhân phát triển của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Khảo sát Hà Đông (HDSurvey), từ đó tiếp nhận và đào tạo lớp kỹ sư, cử nhân trẻ để trở thành lực lượng lao động chất xám mạnh.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Khảo sát Hà Đông (HDSurvey) hoạt động theo hướng hợp tác công nghệ với các tổ chức khoa học - công nghệ mạnh của các nước trên thế giới trên nguyên tắc tận dụng chất xám của Việt Nam và công nghệ của nước ngoài để thực hiện công việc tư vấn giải pháp, chuyển giao công nghệ, đào tạo, sản xuất thông tin cho nhu cầu quốc tế, khu vực và trong nước. Công ty cũng định hướng phát triển các phần mềm chuyên dụng trong lĩnh vực Địa chính và Xây dựng là các loại phần mềm phức tạp, có giá trị cao, từ đó đóng góp xây dựng các giải pháp công nghệ tổng thể nhằm đưa ra các ứng dụng có hiệu quả phù hợp với điều kiện của các nước đang phát triển. Mặt khác công việc tư vấn trong lĩnh vực Địa chính và Xây dựng cho các dự án quốc tế ở Việt Nam đang là một nhu cầu bức xúc của thực tế mà các dự án vẫn phải thuê tư vấn của nước ngoài.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Khảo sát Hà Đông (HDSurvey) sẽ tận dụng cơ hội để đảm nhận nhiệm vụ tư vấn này. Hiện nay, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Khảo sát Hà Đông (HDSurvey) đã và đang thực hiện các công việc sau đây:

1. Khảo sát, lập báo cáo địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, thăm dò đánh giá trữ lượng khoáng sản, thăm dò nguồn nước, đánh giá tác động môi trường.

2. Đo vẽ, hiện chỉnh, thành lập các loại bản đồ từ các số liệu đo đạc mặt đất, ảnh hàng không - vệ tinh;

3. Thi công các công trình thuỷ điện, xây dựng và dân dụng

4. Tư vấn giải pháp công nghệ trong lĩnh vực ứng dụng hệ thống định vị toàn cầu, xây dựng hệ thống thông tin địa lý, xử lý ảnh hàng không - vũ trụ;

5. Cung cấp trang thiết bị và chuyển giao công nghệ cho các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực định vị toàn cầu, xây dựng hệ thống thông tin địa lý, xử lý ảnh hàng không - vũ trụ;

6. Thực hiện các dịch vụ trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng thông tin, cung cấp thông tin phục vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo, nâng cao dân trí và các nhu cầu khác của thị trường;

7. Đo vẽ bản đồ sông, biển các tỷ lệ

8. Lập luận chứng kinh tế kỹ thuật, đo vẽ bản đồ địa chính các loại tỷ
lệ

9. Kinh doanh các thiết bị trong lĩnh vực trắc địa bản đồ và tài nguyên và môi trường;

Công ty có đủ khả năng, tiềm lực về trang thiết bị kỹ thuật, năng lực chất xám để có thể tiếp nhận các dự án lớn về địa tin học đạt hiệu quả cao về kinh tế và xã hội.

Thông tin chung:
• Vốn điều lệ của công ty: 4.800.000.000 VNĐ (Bốn tỷ tám trăm triệu đồng).
• Địa chỉ: B19, Tập thể Đoàn Vật lý 79, Khối 2, La Khê - Hà Đông - Hà Nội
• Số điện thoại: 04 8588 1218; Fax: 04 3351 5260
• Mã số thuế: 0104179658
• Tài khoản số: 0691002936428
• Tại Ngân hàng Vietconbank chi nhánh Hà Tây
• Liên hệ survey.com.vn , hdsurvey.com.vn , survey.vn