Bảo hiểm du lịch quốc tế giá rẻ, bồi thường nhanh gọn. Để được tư vấn hay nhận tài liệu về bảo hiểm du lịch xin liên hệ : HOTLINE: 0924.000.004 - baohiemdulich@hotmail.com

Phạm vi bảo hiểm:
1. Vận chuyển khẩn cấp
2. Hồi hương
3. Hỗ trợ du lịch
4. Chôn cất và Mai táng
5. Chi phí Y tế
6. Tai nạn Cá nhân
7. Thăm thân
8. Hồi hương
9. Bảo lãnh viện phí
10. Cắt bớt hay huỷ bỏ chuyến đi
11. Bổ sung Chi phí ăn ở đi lại
12. Mất Giấy tờ thông hành
13. Hành lý và Tư trang
14. Nhận hành lý chậm
15.Chuyền đi bị trì hoãn