<h2 class="caption" style="text-align: justify"><span style="color: #000000"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium">Asus MeMO Pad ME172V</span></strong></span></h2>

<p style="text-align: justify">&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium">BẢO H&Agrave;NH 12 TH&Aacute;NG CH&Iacute;NH H&Atilde;NG TẠI ASUS VIỆT NAM</span></strong></span></p>

<p style="text-align: justify"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium"><a href="may-tinh-bang/asus-memo-pad-me172v.html" target="_blank">Asus MeMO Pad ME172V</a> sở hữu m&agrave;n h&igrave;nh 7&quot; độ ph&acirc;n giải 1024 x 600, GPU Mali 400, RAM 1GB v&agrave; camera trước độ ph&acirc;n giải 1MP.</span></p>

<p style="text-align: justify"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium"><img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-h6GGP8NJ36g/UPPaZzl1MUI/AAAAAAAAA_s/XvMPf6y2I6E/s1600/Asus-MeMO-Pad-ME172V.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto" /></span></p>

<p style="text-align: justify"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium"><a href="http://www.hoangkien.com/may-tinh-bang/asus-memo-pad-me172v.html">Asus memo pad</a>&nbsp;c&agrave;i sẵn cho m&aacute;y hệ điều h&agrave;nh Android 4.1 Jelly Bean. </span></p>

<h2 style="text-align: justify"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium">Người d&ugrave;ng c&oacute; thể mở rộng dung lượng lưu trữ cho <strong>Asus MeMO Pad</strong> bằng thẻ microSD l&ecirc;n đến 32GB</span></h2>

<p style="text-align: justify"><img border="0" src="http://www.asus.com/websites/global/products/eSQcSMiHQKdmmvau/memo_4.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto" /><br />
<br />
<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium"><a href="http://www.hoangkien.com/may-tinh-bang/asus-memo-pad-me172v.html"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium"><strong>Asus MeMO Pad</strong></span></a> kh&ocirc;ng nhắm đến những chi tiết phần cứng ấn tượng m&agrave; trọng t&acirc;m của h&atilde;ng l&agrave; &quot;mang lại hiệu năng tuyệt vời tr&ecirc;n mỗi watt điện, một trải nghiệm người d&ugrave;ng mượt m&agrave; với mức gi&aacute; cực k&igrave; tốt&quot;. <em><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium"><strong>Asus MeMO Pad</strong></span></em> l&agrave;m ra &quot;kh&ocirc;ng phải để chiến thắng ở những điểm số benchmark&quot;.</span></p>

<p style="text-align: justify"><img border="0" src="http://cdn.tgdd.vn/Files/2013/01/29/45890/asus_memo_pad_1.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto" /><br />
<br />
<strong style="line-height: 1.3em"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium">Cấu h&igrave;nh </span></strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium"><a href="may-tinh-bang/asus-memo-pad-me172v.html" target="_blank">Asus MeMO Pad ME172V</a></span><strong style="line-height: 1.3em"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium">:</span></strong></p>

<ul>
<li style="text-align: justify"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium">CPU / GPU: VIA WM8950 (đơn nh&acirc;n Cortex-A9, xung nhịp 1GHz) / Mali-400</span></li>
<li style="text-align: justify"><span style="font-size: medium">Hệ điều h&agrave;nh: 4.1 Jelly Bean </span><span style="font-size: medium">Android</span></li>
<li style="text-align: justify"><span style="font-size: medium">M&agrave;n h&igrave;nh: 7&quot; độ ph&acirc;n giải 1024 x 600, mật độ điểm ảnh 170ppi, đ&egrave;n nền LED, hỗ trợ nhận tối đa 10 điểm chạm, g&oacute;c nh&igrave;n 140 độ, độ s&aacute;ng 350 nit</span></li>
<li style="text-align: justify"><span style="font-size: medium">M&aacute;y ảnh trước: cảm biến BSI 1MP, f/2.9, quay được phim HD 720p @ 30fps</span></li>
<li style="text-align: justify"><span style="font-size: medium">RAM: 1GB</span></li>
<li style="text-align: justify"><span style="font-size: medium">Bộ nhớ trong: 8GB, c&oacute; thể mở rộng bằng thẻ microSD tối đa 32GB</span></li>
<li style="text-align: justify"><span style="font-size: medium">5GB miễn ph&iacute; tr&ecirc;n ASUS WebStorage</span></li>
<li style="text-align: justify"><span style="font-size: medium">WiFi: 802.11 b/g/n</span></li>
<li style="text-align: justify"><span style="font-size: medium">C&oacute; cổng tai nghe/micro 3,5mm, cổng microUSB, cảm biến gia tốc</span></li>
<li style="text-align: justify"><span style="font-size: medium">Ứng dụng c&agrave;i sẵn: SuperNote Lite,</span> <span style="font-size: medium">ASUS WebStorage, ASUS WebStorage Online Office, ASUS, Studio, BuddyBuzz, MyPainter, MyBitCast</span></li>
<li style="text-align: justify"><span style="font-size: medium">Pin: 4270mAh, 16Wh, d&ugrave;ng được khoảng 7 giờ</span></li>
<li style="text-align: justify"><span style="font-size: medium">K&iacute;ch thước: 196.2 x 119.2 x 11.2 mm</span></li>
<li style="text-align: justify"><span style="font-size: medium">Trọng lượng: 370g</span></li>
<li style="text-align: justify"><span style="font-size: medium">M&agrave;u sắc: Đen, trắng, hồng</span></li>
</ul>

---------- Post added at 06:45 AM ---------- Previous post was at 05:04 AM ----------

up cho nexus 7 đi bạn ơi

---------- Post added at 07:18 AM ---------- Previous post was at 06:45 AM ----------

up cho nexus 7 đi bạn ơi