Chương trình giảm giá áp dụng cho các đơn hàng đăng ký mới tên miền.Ngày hết hạn là 29-3-2013
Tên Miền .BIZ còn 90.000đ tiết kiệm 140.000đ với mã .BIZ
Tên Miền .ASIA còn 55.000đ tiết kiệm 245.000đ với mã .ASIA
Tên Miền .ORG còn 110.000đ tiết kiệm 120.000đ với mã .ORG
Tên Miền .CO còn 190.000đ tiết kiệm 360.000đ với mã .CO

https://www.tnd.vn/khachhang/domainchecker.php

Ngoài ra TND nhận transfer tên miền quốc tế chỉ 189.000đ