THƯ VIỆN TÀI LIỆU được thành lập với mục đích cung cấp tài liệu cho tất cả mọi người. Liên kết backlink và logo là một trong nhưng chiến dịch nhằm quảng bá thương hiệu của thư viện.
Vậy các cơ quan, tổ chức, có nhu cầu liên kết web thì hãy viết tên web và địa chỉ web ở phần trả lời của topic này. Hoặc gửi email tới địa chỉ ducanh11cdth02@gmail.com
Đây là code liên kết backlink của thư viện
Link
HTML Code:
<a href="http://updatebook.vncty.com/forum.php" title="THƯ VIỆN TÀI LIỆU" rel="dofollow" target="_blank"><strong>Thư Viện Tài Liệu</strong></a>
Logo
HTML Code:
<a rel="dofollow" href="http://updatebook.vncty.com/forum.php" title="THƯ VIỆN TÀI LIỆU" target="_blank"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-HC4-PDPNtuM/UURK2CAi-bI/AAAAAAAAAL8/wbDT6qwFzF8/s1024/updatebook.vncty.com-logo.png" width="240" height="120" border="0"></a>