www.tnd.vn hiện cho dùng thử 1 tuần với 2 dịch vụ Linux cPanel Hosting & Plesk Windows HostingServer Dell
Host Việt Nam cPanel - OS: Cloudlinux
Dung Lượng: 1 GB
Băng Thông: 40GB
Datacenter: VDC

Đăng ký tại đây https://www.tnd.vn/khachhang/cart.php?gid=4
Active tự động gửi thông tin tài khoản ngay lập tức.