Đăng ký khoá học tại : http://www.zend.vn/public/khoa-hoc-t...plwpVSlza.html

Lập trình jQuery (jQuery Master)


Nếu nói đến lập trình web, chúng ta nghĩ ngay đến một ngôn ngữ lập trình không thể thiếu trong một website đó là Javascript. Javascript giúp chúng ta thực hiện nhưng thao tác, hiệu ứng mà các ngôn ngữ lập web như PHP, ASP, JSP… khó mà thực hiện được.Trong thời điểm này gần như chúng ta ít quan tâm đến Javascript nữa mà chúng ta quan tâm đến một bộ Javascript framework có tên là JQuery. JQuery là một trong những Javascript framework lớn nhất hiện nay và được mọi người sử dụng rất nhiều trong lĩnh vực lập trình web.

- JQuery được xây dựng dựa trên nền tảng của ngôn ngữ lập trình Javascript
- JQuery giúp các lập trình viên đơn giản được cách viết mã javascript
- Làm đoạn mã Javascript viết sử dụng JQuery có thể chạy tốt trên mọi trình duyệt khác nhau.
- Hỗ trợ nhiều phương thức hữu ích và ngắn gọn
- JQuery là một phần không thể thiếu cho bất kỳ website vào thời điểm này và tương lai.


Nội dung khóa học:

Các bạn sẽ được hướng dẫn đầy đủ và có hệ thống về HTML, CSS, Javascript, JQuery như:
- Cách làm chủ mã nguồn HTML, CSS
- Chỉnh sửa giao diện website bất kỳ theo ý muốn
- Chuyển đổi từ tập tin PSD sang HTML theo chuẩn của W3C
- Cách đọc hiểu các thuộc tính, phương thức trong từng đối tượng HTML
- Các kỹ thuật bắt lỗi (debug) chuyên nghiệp trong lập trình Javascript và JQuery
- Hiểu rõ về DOM, JSON, XML, AJAX, XPATH… qua những ví dụ thực tế
- Các bạn sẽ được giảng viên hướng dẫn hiểu cách thức hoạt động và cách xây dựng các ứng dụng thường được dùng trong thực tế như: xây dựng các hệ thống menu, slideshow, Light box, kỹ thuật kéo thả sản phẩm vào giỏ, kỹ thuật xử lý Form toàn diện… và nhiều kỹ thuật thực tế khác
- Cách xây dựng các đối tượng mới trong Javascript
- Cách xây dựng Plugin cho JQuery
- Cách đọc hiểu và chỉnh sửa các JQuery Plugin có sẵn
- Kỹ thuật bảo mật cho website sử dụng Ajax
- …

Dàn bài Khóa học :: Lập trình jQuery (jQuery Master)

HTML & CSS
- Các thẻ HTML thông dụng
- Khái niệm khối và cách chuyển đổi khối
- Định dạng và độ ưu tiên

Phân Nhóm Định Dạng
- Type group
- Background group
- Block group
- Border group
- Box group
- List group
- Position group

CSS và Selector
- Khái niệm selector
- Sử dụng selector trong định dạng CSS

Xây dựng giao diện mẫu cho button, box và menu
- Xây dựng giao diện mẫu cho button
- Xây dựng giao diện mẫu cho box
- Xây dựng giao diện mẫu cho tab
- Xây dựng giao diện mẫu cho menu

Thực hành cắt và chuyển template sang HTML & CSS
- Xây dựng giao diện trang chủ
- Xây dựng giao diện trang danh mục loại sản phẩm
- Xây dựng giao diện trang chi tiết sản phẩm
- Xây dựng giao diện trang about
- Xây dựng giao diện trang FAQ
- Xây dựng giao diện trang liên hệ

Javascript căn bản

- Làm quen với Javascript
- Toán tử trong Javascript
- Phát biểu điều kiện
- Vòng lặp trong Javascript
- JS Error

Đối tượng trong Javascript

- JS Number
- JS String
- JS Date
- JS Array
- JS Boolean
- JS RegExp
- JS Global
- Lập trình hướng đối tượng trong JS

JS Window
- JS Window
- JS Screen
- JS Location
- JS History
- JS Navigator
- JS PopupAlert
- JS Timing
- JS Cookies

DOM
- Node
- CharacterData
- Text
- Document
- HTMLDocument
- Element
- HTMLElement
- CSSStyleDeclaration
- Events

Javascript & XML
- XML Basic
- XML JavaScript
- XML & PHP
- XML Advanced

JQuery toàn tập
- JQuery basic
- Utilities
- Selectors
- Attributes
- Offset
- CSS
- Effects
- Callbacks Object
- Events
- Properties
- Deprecated
- Ajax
- Forms
- DOM
- Core
- Tạo JQuery plugin

Xây dựng các ứng dụng với JQuery
- Ứng dụng 1
- Ứng dụng 2
- Ứng dụng 3
- Ứng dụng 4
- Ứng dụng 5