Cuộc trưng bày lưu động với sự hợp tác của 15 cơ quan ở Lào, Campuchia, Việt Nam và Thụy Điển về cuộc sống dọc sông Mê Kông với tên gọi "Câu chuyện Mê Kông: Thách thức và ước mơ" sẽ được khai mạc ngày 25/11 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.
Nghi lễ cúng Thần Neak Ta ở Campuchia

Cuộc trưng bày tập hợp những giọng nói đương đại và trong quá khứ qua 9 câu chuyện khác nhau để phản ánh cuộc sống dọc sông Mê Kông.

Cuộc trưng bày mở cửa từ ngày 25/11/2009 đến hết ngày 25/02/2010, sau đó được đưa đi lưu động: đến tỉnh An Giang, rồi sang Campuchia và Lào, mỗi nước dừng ở 2 điểm, cuối cùng tới Thuỵ Điển năm 2012.
Cuộc sống dọc theo dòng Mê Kông bị tác động bởi toàn cầu hoá, nhưng nó cũng tạo ra hy vọng cho giới trẻ. Trong cuộc trưng bày lưu động mang tính quốc tế này, "Câu chuyện Mê Kông: Thách thức và ước mơ"cho thấy giọng nói của người dân ở những cộng đồng khác nhau. Đó là những giọng nói của sự thay đổi và hành động, nhưng cũng là tiếng nói của truyền thống và tri thức giữa các thế hệ.
Cuộc trưng bày là kết quả của Chương trình Di sản văn hoá vì sự phát triển bền vững – Chương trình hợp tác ở Đông Nam Á (MuSEA). Chương trình MuSEA cố gắng làm cho các bảo tàng và cơ quan di sản văn hoá trở thành những nhân tố thực sự trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững.
Nhiều cơ quan ở Lào, Campuchia và Việt Nam đã tập hợp nhau trong sự hợp tác do Bảo tàng văn hoá thế giới của Thụy Điển quản lý, theo sáng kiến của SIDA. Ở Việt Nam, cùng với Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, còn có Cục Di sản văn hoá, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng tỉnh An Giang tham gia.
Chương trình MuSEA bắt đầu từ năm 2005, bao gồm việc xây dựng năng lực và triển khai nghiên cứu, tập trung vào cung cấp các công cụ để vươn tới các cộng đồng thông qua nhiều chương trình đào tạo. Chương trình dựa trên cơ sở sự đa dạng của kỹ năng và kinh nghiệm giữa những người tham gia, cố gắng nâng cao chuyên môn về bảo tàng học, quản lý sưu tập và truyền thông.
Các cơ quan trong khuôn khổ MuSEA hợp tác chặt chẽ với cộng đồng để thực hiện nghiên cứu và lựa chọn hiện vật, cố gắng thúc đẩy và bảo vệ di sản văn hoá chung cũng như di sản văn hoá địa phương. Cuộc trưng bày Câu chuyện Mê Kông: Thách thức và ước mơ được đưa trở lại cộng đồng thông qua tư liệu và các chương trình giáo dục.
Thu Phạm