Quay phim kỹ thuật số : máy chuyên nghiệp – Hình ảnh & màu sắc rõ đẹp
@ Các sự kiện : Liên Hoan & Họp Mặt, Khai Trương & Khánh Thành, Hội nghị & Hội thảo . . .
Dựng phim hoàn chỉnh & Biên tập DVD.
@ Nhận thiết kế trang web bán hàng :
- http://www.2tmobile.com
- http://www.carpediemnails.ch
- http://www.sikulashop.com

Cần biết thêm thông tin xin liên hệ Hiếu Đạt - 0958.386.786 - 0122.471.3369
Cảm ơn Quý khách đã xem tin (http://www.hieudat.tk)