Đầu tư vàng : Các chuyên gia hướng dẫn về chiến lược đầu tư trong năm mới.
Các nhà đầu tư cổ phần thế giới môi giới, quản lý quỹ, các nhà phát triển bất động sản, bảo hiểm và ngành công nghiệp ảm đạm về tăng trưởng còi cọc nhưng lạc quan về sự ổn định thị trường trong nước.
Điều gì cần được sự pha trộn giữa các loại tài sản và đầu tư chiến lược trong năm mới? Đã có một cuộc khảo sát về một số chuyên gia bao gồm cả kế hoạch tài chính, quản lý tài sản và quản lý quỹ, và đây là những gì họ đã nói về chiến lược đầu tư vàng ?
1. Mukesh Gupta, Giám đốc, Wealthcare Chứng khoán
Đó là lớp tài sản mà đã được đề nghị nhất cho năm 2012 ? Tại sao ?
Nợ. Miễn là thị trường nợ là cho lợi nhuận hai con số, thị trường chứng khoán sẽ không thực hiện. Đi cho các sản phẩm nợ dài hạn như tỷ lệ cao đang được cung cấp hiện nay sẽ không kéo dài.
Phân bổ tài sản đề nghị cho các nhà đầu tư bán lẻ là gì ?
Vốn chủ sở hữu: 30%; nợ: 50%; hàng hóa: 15%, thị trường tiền tệ: 5%
Điều gì cần được chiến lược đầu tư?
Phân bổ vốn chủ sở hữu phải được thực hiện một cách so le. Mua trái phiếu thời gian dài, chẳng hạn như Nhai, PFC.
2. Các chuyên gia: Naresh Pachisia, Giám đốc điều hành, SKP Chứng khoán
Đó là lớp tài sản đề nghị nhất cho năm 2012 ? Tại sao ?
Nợ vốn cho 3-6 tháng đầu tiên và một sự thay đổi dần dần để cổ phần sau đó. Quỹ nợ có thể cho lợi nhuận tốt, trong khi chứng khoán có thể vẫn chưa ổn định cho 3-6 tháng và ra phía dưới sau đó.
Phân bổ tài sản đề nghị cho các nhà đầu tư bán lẻ là gì?
Bắt đầu năm nay với 60% trong nợ nần, 30% cổ phiếu và 10% bằng vàng. Trong năm, bạn có thể làm tăng vốn chủ sở hữu đến 60% và giảm vàng đến 5% hoặc ít hơn.
Điều gì cần được đầu tư chiến lược?
Có một chiến lược, phân bổ tài sản phù hợp năng động dựa trên nhu cầu của bạn, mong đợi trở lại, hồ sơ rủi ro và chân trời thời gian.
3. Jayant Pai, Phó chủ tịch, Parag Parikh Tư vấn tài chính Dịch vụ
Đó là lớp tài sản đề nghị nhất cho năm 2012? Tại sao?
Tôi sẽ không khuyên bất kỳ loại tài sản duy nhất. Đừng overinvest vào vàng và bạc. Bước vào vốn chủ sở hữu sẽ bổ ích hơn. Trong nợ nần, thoát ra khỏi quỹ nợ siêu ngắn hạn và mua quỹ thu nhập hoặc mạ vàng.
Phân bổ tài sản đề nghị cho các nhà đầu tư bán lẻ là gì?
Không thay đổi phân bổ tài sản chỉ vì một năm dương lịch mới đã bắt đầu. Tiến hành đánh giá hàng năm và tái cân bằng trong trường hợp độ lệch rất lớn trong năm qua.
Điều gì cần được chiến lược đầu tư?
Khóa vào FDS ngân hàng hoặc FMPs được hưởng lợi từ lãi suất cao. Ngoài ra, một vệt contrarianism là điều cần thiết để đầu tư thành công.
4. Kamal Rampuria, Phó Chủ tịch, Aum Thị trường vốn
Đó là lớp tài sản đề nghị nhất cho năm 2012? Tại sao?
Tiền và các khoản nợ. Nợ có thể làm tốt hơn tất cả các lớp học khác, trong khi vốn chủ sở hữu sẽ được ra khỏi ủng hộ cho hầu hết năm 2012. Tiền nhàn rỗi có thể được sử dụng bởi các nhà đầu tư dài hạn để mua trong thời gian xuống đáng kể.
Quảng cáo của Google.
Phân bổ tài sản đề nghị cho các nhà đầu tư bán lẻ là gì?
Vốn chủ sở hữu: 30%; nợ: 40%; tiền mặt: 30%. Vàng sẽ không thể cung cấp vào năm 2012 nếu nó không phải đối mặt với điều chỉnh.
Điều gì cần được đầu tư chiến lược?
Vẫn còn thận trọng và hành động phù hợp với tình hình kinh tế và chính trị trong nước. Ngoài ra, một chiếc đồng hồ về cuộc khủng hoảng khu vực châu Âu.
5. Charul Shah, Giám đốc, Greshma Advisors Wealth
Đó là lớp tài sản đề nghị nhất cho năm 2012? Tại sao?
Nợ. Lãi suất gần mức đỉnh. Con đường tốt sẽ có sẵn trong cả hai công cụ nợ ngắn hạn và dài hạn. Sau tháng bảy, vốn chủ sở hữu phải là loại tài sản phù hợp nhất.
Phân bổ tài sản đề nghị cho các nhà đầu tư bán lẻ là gì?
Vốn chủ sở hữu: 10%; nợ: 80% (nợ ngắn hạn: 48%; mạ vàng và các quỹ thu nhập: 16%; niêm yết trái phiếu không chuyển đổi: 16%); vàng: 5%; tiền mặt: 5%. Trong hiệp hai, tăng tiếp xúc với vốn chủ sở hữu tới 30-40%.
Điều gì cần được đầu tư chiến lược ?
2012 sẽ là năm của các quỹ nợ. Đầu tư tiền mặt thặng dư, vốn chủ sở hữu cung cấp các cơ hội như chỉ số đã sửa chữa từ 20-25%.
Nguồn: đầu tư vàng
Mr Bôn - 0904336800
Công ty cổ phần đầu tư VIPRO
Địa chỉ: 17T4 Trung Hòa Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội.