Bạn là sinh viên CNTT , bạn muốn đi theo nghề Lập trình viên website.
Bạn là Lập trình viên web trong công ty phát triển website, bạn muốn thay đổi, đẩy nhanh tiến độ làm việc, nâng cao hiệu quả năng suất cạnh tranh với các công ty khác,
Tất cả điều có trong khóa Zend Framework và Lập trình JoomlaCMS2.5 online.
I/Khóa học Zend Framework 1.X
Thông tin khóa học :

Mã số: ZFO-028

Khai giảng: 28-12-2012
Kết thúc: 28-02-2013
Giảng viên hướng dẫn: Phạm Vũ Khánh.
Hỗ trợ khóa học: BQT ZendVN
Bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày: 01-11-2012 đến ngày 28-12-2012
II/Lập trình Joomla!CMS 2.5
Thông tin khóa học :
Mã số:
JLO-009
Khai giảng:
10-11-2012
Kết thúc: 10-01-2013
Giảng viên hướng dẫn:
Phạm Vũ Khánh.
Hỗ trợ khóa học:
BQT ZendVN
Bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày: 10-11-2012 đến ngày 09-12-2012
Xem video demo khóa học :
Hỏi đáp:
Điện thoại cố định: (08) - 22.374 154 (Bộ phận tư vấn)
Điện thoại di động:
0908.89.33.26 (Mr. Khánh)
Diễn đàn:
http://www.zend.vn/forum/
Email:
zendvn@gmail.com