Laliga, Vòng 12, 1h45 ngày 19/11
Granada (D1, V11, 11, 16/20; 3, 2, 6, 11:18) – Athletico de Madrid (D1, V11, 28, 2/20; 9, 1, 1, 24:11)
Mi ch gp nhau 2 ln. Granada không có chiến thng nào, hoà 1 trn và đ thua 1 trn.

Yên tâm b bc cho đi khách và theo Tài.