Biểu thuế xuất nhập khẩu 2013

Biểu thuế xuất nhập khẩu 2013 là cuốn sách dùng để tra cứu biểu thuế suất thuế xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2013. Biểu thuế xnk 2013 được phát hành hai loại tiếng việt và song ngữ Anh Việt. Biểu thuế được trình bày dễ tra cứu các loại thuế ưu đãi, thuế xnk thông thường, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng (gtgt) và các loại thuế khác. Khi khai báo hải quan thì căn cứ vào mặc hàng cần nhập sẽ có mã hs code tương ứng để tra thuế nhập khẩu và lên tờ khai hải quan. Sách có hướng dẫn tra cứu thuế suất rõ ràng và là tài liệu tra cứu bổ ích cho doanh nghiệp. Cập nhật theo các thông tư: