Mấy hôm nay mình cầy game trên Migamevn thấy cũng hay hay nên post bài share cho anh em vào chơi cùng


Có khi Mem Forum mình vào lập bang hội bên Migamevn chơi cho nó xôm thi thoảng còn đấu đá với các forum khác, mình thấy ở đó hay tổ chức sự kiện và thi thố lắm


Ai đi trước lập bang rồi gọi anh em vào nhá !!!!!!!!


Post cho anh em xem qua giao diện của web :


[IMG]C:\Users\bk\Downloads\migame.png[/IMG]

[IMG]C:\Users\bk\Downloads\migame1.png[/IMG]

[IMG]C:\Users\bk\Downloads\migame-android.png[/IMG]


Giao diện trên Ipad :


[IMG]C:\Users\bk\Downloads\migame-ipad.png[/IMG]

[IMG]C:\Users\bk\Downloads\migame-iphone.png[/IMG]

[IMG]C:\Users\bk\Downloads\migame-java.png[/IMG]

Hỗ trợ mọi ứng dụng như chơi trên điện thoại, ipad, web ......


Địa chỉ web nè anh em : http://migamevn.com/web/