Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp tư nhân là một cá nhân. Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.

Hướng dẫn Thủ tục thành lập công ty-
Doanh nghiệp tư nhân:

- Đăng ký hoạt động công ty.
- Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh của công ty.
- Thủ tục đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung hoạt động, chấm dứt hoạt động chi nhánh - văn phòng đại diện - địa điểm kinh doanh.
- Giải thể doanh nghiệp.
- Tổ chức lại doanh nghiệp.
- Thủ tục hiệu đính thông tin.
- Thủ tục đăng ký bổ sung thông tin, tạm ngừng kinh doanh, cấp lại giấy CNĐKDN.

Bạn có thể tự mình đăng ký kinh doanh, tải kho văn bản pháp luật và các tiện ích miễn phí tại website của chúng tôi: Thủ tục thành lập công ty