Công ty TNHH hai thành viên trở lên là một tổ chức có tư cách pháp nhân độc lập. Thành viên công ty có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng thành viên không vượt quá 50 thành viên.

Hướng dẫn Thủ tục thành lập công ty-Công ty TNHH:

- Đăng ký hoạt động công ty.
- Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh của công ty.
- Thủ tục đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung hoạt động, chấm dứt hoạt động chi nhánh - văn phòng đại diện - địa điểm kinh doanh.
- Giải thể doanh nghiệp.
- Tổ chức lại doanh nghiệp.
- Thủ tục hiệu đính thông tin.
- Thủ tục đăng ký bổ sung thông tin, tạm ngừng kinh doanh, cấp lại giấy CNĐKDN.

Bạn có thể tự mình đăng ký kinh doanh, tải kho văn bản pháp luật và các tiện ích miễn phí tại website của chúng tôi: Thủ tục thành lập công ty