Hiện nay chúng tôi liên kết với các trung tâm ngoại ngũ tin học uy tín.
Giúp bạn hoàn thiện hồ sơ khi cần gấp các giấy tờ - chứng chỉ.
Thông tin:
* Chứng chỉ do Công ty cổ phần Giáo dục Việt Nam cấp:
- Tin: 350k
- Ngoại ngữ: 650k
* Chứng chỉ do Hội liên hiệp khoa học UIA cấp:
Tin: 550k
- Ngoại ngữ: 750k
* Chứng chỉ Do Trung tâm FLAI cấp( phôi của BGD)
- Tin: 950k
- Ngoại ngữ: 1.500k
* Chứng chỉ do Việt - Mỹ cấp:
- Tin: 1.200 triệu
- Ngoại Ngữ: 1.700k
* Chứng chỉ do ĐH Tây đô cấp:
- Tin: 1.700k
- Ngoại ngữ: 2.500k

Liên hệ: YM!: ngoc0987970472
Mail: ngoc0987970472@yahoo.com
Mibile: 0987 970 472
Hồ sơ nộp cho chúng tôi gồm:
2 hình 4x6 + 1 CMND photo + 90% lệ phí( 10% nộp sau khi nhận chứng chỉ).( Miễn thương lượng)
Hoàn thiện trong vòng 10 ngày.