http://www.kiemhieptruyen.com/: Website đọc truyện kiếm hiệp online miễn phí hay nhất của: Kim Dung, Cổ Long, Ưu Đàm Hoa, Lương Vũ Sinh, Trần Thanh Vân, Liễu Tàn Dương, Gia Cát Thanh Vân, Ngọa Long Sinh, Huỳnh Dị, Nam Kim Thạch, Độc Cô Hồng, Ôn Thụy An, Đông Phương Ngọc, Giả Cổ Long ...
Bạn có thể dễ dàng xem truyện kiếm hiệp trên máy tính, trên iPhone, trên iPad và các máy tính bảng khác rất dễ dàng, không có quảng cáo hay chuyển link. Ngoài ra, mục lục truyện kiếm hiệp được sắp xếp theo thứ tự ABC cho bạn dễ dàng tìm kiếm truyện cần đọc