GOLDEN TOUR, Trò Slot 5-Reel 25-line

Mục tiêu của trò này là giật được hình thức thắng theo thể lệ bằng cách quay máy.


• Chọn giá trị xu muốn cược bằng cách nhấp nút + và - ở phía phải màn hình.
• Chọn cược line của bạn bằng cách nhấp Bet Per Line. Mỗi lần nhấp là bạn thêm một xu vào cược line. Khi đạt đến số tiền tối đa, nhấp nút này lần nữa để trở lại mức cược một xu ban đầu.
• Chọn payline của bạn. Bạn có thể nhấp nút Select Lines để thêm một payline, hoặc sử dụng các nút màu trên hai phía của guồng. Bất kỳ khi nào bạn chọn một payline, bạn cũng đã đồng thời chọn tất cả các payline nhỏ hơn nó (ví dụ, nếu bạn kích hoạt payline 18, các payline từ 1 đến 17 cũng được kích hoạt). Bạn cũng có thể nhấp Bet Max để kích hoạt toàn bộ payline và xoay guồng.
• Số tiền mà bạn cược vào một vòng chơi là cược line nhân với số lượng payline đang hoạt động.
• Nhấp Spin (nếu bạn không nhấp Bet Max) để xoay guồng.
• Nếu guồng cho ra một hình thức thắng sau khi ngừng, bạn thắng theo bảng trả thưởng. Nhấp nút Paytable để xem bảng trả thưởng nếu bạn muốn. Nếu bạn thắng nhiều payline cùng lúc, tiền thưởng sẽ được cộng dồn.