Đời ta là bài ca từ sòng Casino đi về các kèo Sport, nghiêng ngả vì cá độ ta đổ bộ sang NumberGame. Không còn tiền ta còn tình, nhìn em này sướng hết biết


Ta lại ca lại bài ca


Tiền và Tình ta chọn ai, ta chọn cả hai. Kaka, wa đã…