Ngắm em yêu cái đã trước khi vào cuộc chơi ...kaka...


Đã thử lửa đc hơn 2 tuần ăn có thua có nhưng điều "tâm đắt nhất" của "mềnh" là khi vào Cầu - trong lúc chờ và cả lúc xả hơi đều được ngắm nhìn mấy em xinh đẹp múa may quay cuồng, hồn nhiên nhiệt tình, vừa dễ thương nhưng cực cũng kì hấp dẫn của trò number game.

Show vài em nữa ...


Mặc áo mưa thôi …