Mình đang cần mua gấp các vị trí banner Hot Banner, NavBanner, Popup In Site ( nôm na nhìn thấy ngay khi load trang và xuyên suốt toàn trang).


Thưỡng xuyên cần chạy chiến dịch quảng cáo và hợp đồng lâu dài. Sẵn sàng chạy banner theo chiến dịch với chi phí cao (tùy thuộc vào chiến dịch và thời gian).


Bạn nào có dịch vụ thì liên hệ mình theo Contact: 0460278070


Hoặc Email trực tiếp về mail (càng cụ thể càng tốt như visit, rank, chi phí,....): 168group.vn@gmail.com