chuyn giao công ngh sn xut bìa h sơ (200triu)


chuyển giao công nghệ sản xuất các loai bìa hồ sơ,bao đầu ra và nguyên liệu đầu vào(Từ 100triệu trở lên).


nhn đt hàng qung cáo theo yêu cu hoặc bn vhp đng đt hàng thương hiu theo yêu cu, cung cp bìa h sơ s lượng ln


LH : 0934113774 (A.Linh)


linhtranvan090@yahoo.com.vn