Bộ Tài chính vừa đưa Dự thảo Nghị định về hoạt động kinh doanh Casino lấy ý kiến góp ý của nhân dân. Vào quý 4/2012, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ.


Dự thảo nghị định đã quy định rất cụ thể đối tượng được phép chơi tại các điểm kinh doanh casino. Theo đó, người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu, giấy tờ tuỳ thân do cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài cấp, giấy thông hành còn giá trị và nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

Các nhân viên, người lao động của doanh nghiệp được phép vào điểm kinh doanh để làm việc theo sự phân công của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải lập và công bố danh sách cập nhật các nhân viên, người lao động của doanh nghiệp được phép ra, vào để làm việc tại điểm kinh doanh casino.

Cán bộ, công chức của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền được giao nhiệm vụ thực thi việc kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, nghiêm cấm vào casino để tham gia các trò chơi có thưởng.

Để kiểm soát, dự thảo yêu cầu cụ thể, doanh nghiệp phải mở sổ theo dõi hoặc cấp thẻ điện tử để kiểm soát tất cả các đối tượng ra vào điểm kinh doanh. Sổ theo dõi, thông tin điện tử phải được lưu trữ theo quy định và đáp ứng được yêu cầu phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra của các cơ quan quản lý Nhà nước.

Casino phải nghiêm cấm không để các cá nhân không thuộc đối tượng quy định trên vào điểm kinh doanh với bất kỳ hình thức, lý do nào.

Nếu casino vi phạm quy định về việc theo dõi, quản lý đối tượng được phép chơi và ra vào điểm kinh doanh sẽ bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không mở sổ theo dõi hoặc cấp thẻ để kiểm soát các đối tượng ra, vào casino; Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng với hành vi cho phép đối tượng người chơi, người ra, vào điểm kinh doanh không đúng quy định của pháp luật.

Casino cũng bị nghiêm cấm tổ chức cá cược trực tiếp giữa người chơi với người chơi dựa trên kết quả của các trò chơi có thưởng tại điểm kinh doanh; Gian lận trong quá trình tổ chức, tham gia các trò chơi có thưởng tại điểm kinh doanh; Gây mất trật tự, an ninh và an toàn xã hội tại điểm kinh doanh theo quy định của pháp luật; Tổ chức làm môi giới, cung cấp dịch vụ để đưa người Việt Nam ở trong nước đánh bạc trái phép tại casino ở nước ngoài; Lợi dụng hoạt động kinh doanh casino để buôn lậu, vận chuyển ngoại tệ, vàng bạc, đá quý, thực hiện các hình thức rửa tiền, tổ chức hoạt động mại dâm…