Khi bạn đã biết về các thủ thuật để chiến thắng Paris Craps, bạn nên hoàn thiện hơn để trở thành một chuyên gia chơi Craps bằng việc thuộc lòng bàn tay các nguyên tắc của nó. 12BetCasino cung cấp cho bạn sau đấy.

• Aces (""): bạn đặt cược rằng các cuộn tiếp theo sẽ có bằng 2.
• Bất kỳ 7 ("Bất kỳ 7"): bạn đặt cược rằng các cuộn tiếp theo sẽ có bằng 7. Biên chế 4: 1
• Bất kỳ 11 ("Bất kỳ 11"): bạn đặt cược rằng các cuộn tiếp theo sẽ có bằng 11.
• Bất kỳ Craps ("Bất kỳ Craps"): bạn đặt cược rằng các cuộn tiếp theo sẽ là craps (2, hoặc 3 12). Biên chế 7: 1.
• Trở lại dòng: Một tên khác cho "Vượt qua Line".
• Big 6: bạn đặt cược chúng tôi sẽ có được một sự kết hợp bằng để 6 trước khi một sự kết hợp bằng 7. Biên chế 1: 1.
• Big 8: bạn đặt cược chúng tôi sẽ có được một sự kết hợp bằng để 8 trước khi một sự kết hợp bằng 7. Biên chế 1: 1.
• Mua: cùng một nguyên tắc là Place Win, nhưng với các lợi ích khác nhau, và hoa hồng của 5% đối với các casino.
• Đến: nguyên tắc tương tự như Line đèo, nhưng đặt cược được đặt sau khi come-out (sau khi khởi động đầu tiên)
• Không Hãy đến: cùng một nguyên tắc Không Vượt qua dòng, nhưng đặt cược được đặt sau khi come-out (sau khi chạy đầu tiên). Biên chế 1: 1.
• Vượt qua Đường dây: hoàn toàn ngược lại của dòng đèo, đó là để nói rằng người chơi thắng nếu giá trị con xúc xắc là 2 hoặc 3 12, và mất đi nếu nó là hoặc 7 11. Nếu giá trị là khác nhau, sau đó chúng ta ném xúc xắc, và nếu chúng tôi nhận được cùng một giá trị, họ được tái giới thiệu một thời gian thứ ba. Nếu thời gian này là tổng giá trị của 2, hoặc 3 12, đặt cược được chiến thắng.
• Lĩnh vực: bạn đặt cược rằng giá trị của ném tiếp theo sẽ 2, 3, 4, 9, 10, hoặc 11 12. Biên chế 1: 1.
• Horn: bạn đặt cược rằng giá trị của ném tiếp theo sẽ 2, 3, hoặc 11 12.
• Hardway: Muốn đặt cược rằng một đôi (ví dụ như 2 5) lăn trước khi 7. Biên chế 7: 1 hoặc 9: 1 tùy thuộc vào xuống.
• Lay: cùng một nguyên tắc như Place Lose, nhưng với những lợi ích khác nhau, và hoa hồng của 5% đối với các casino.
• Tỷ lệ (hoặc Lay tỷ lệ): đặt cược này đi với trước đó. Đường đèo và Hãy đến, bạn đặt cược rằng các điểm của bình sẽ được thu được trước khi 7. Trong trường hợp không Vượt qua Đường dây và không Hãy đến, bạn đặt cược rằng các điểm của bình sẽ được thu được sau khi 7. Thanh toán phụ thuộc vào điểm của phóng sự, nhưng trong mọi trường hợp rộng rãi nhất của tất cả các craps paris.
• Vượt qua Line (đặt cược cơ bản trong craps): Người chơi đặt cược rằng giá trị con xúc xắc là tự nhiên (hoặc 7 11). Nếu giá trị của con xúc xắc các là 2, hoặc 3 12 (nó được gọi là 1 craps), cược bị mất, nhưng nếu họ là những giá trị 4, 5 6, 8, 9 hoặc 10, (nó được gọi là một điểm), chúng tôi lại con xúc xắc. Nếu giá trị là tương tự như tại sân đầu tiên, bạn ném xúc xắc lần thứ ba, và nếu thời gian này, chúng tôi đến 7, đặt cược được chiến thắng.
• Đặt Lose: bạn đặt cược rằng giá trị lựa chọn (giữa 4, 5, 6, 8, và 9 10) xuất cảnh sau khi 7.
• Win Địa điểm: bạn đặt cược rằng giá trị được lựa chọn (giữa 4, 5, 6, 8, 9 và 10) lăn trước khi 7.
• Mười Hai: bạn đặt cược rằng các cuộn tiếp theo sẽ có bằng 12.