Chào các bạn!
Mình mới hoàn thành xong site xem phim trực tuyến phimpho.com

Mời các bạn vào xem phim và chém gió nhé
Các bạn đánh giá giúp mình luôn về giao diện, chức năng cũng như nội dung của site nhé.
Cảm ơn các bạn rất nhiều