Bạn đang học về CNTT?
Bạn muốn có thêm bằng nghề về CNTT?
Bạn muốn gây ấn tượng với các nhà tuyển dụng?
Bạn muốn là người tiên phong về công nghệ Mã nguồn mở?
Hãy để chúng tôi giúp bạn, Chương trình duy nhất trong năm:
Giảm tới 50% học phí khóa Mã nguồn mở.

Chi tiết chương trình học tại :
http://www.dnict.vn/daotao/index.php...ctgiam50hocphi
Chi tiết liên hệ:
Trung tâm CNTT-TT Đà Nẵng
15A Quang Trung, Đà Nẵng.
SĐT: 05113 709 666
YH:hangstr2011@yahoo.com
Website:www.dnict.vn/daotao