Chúng tôi đang phát triển hệ thống website, cần tìm đối tác quản lý, marketing, quảng bá, quảng cáo, bán dịch vụ, trao đổi dịch vụ... tăng doanh thu, tăng lượng truy cập, kể cả các đối tác là cá nhân, website cá nhân, blog, group, facebook... Mọi chi tiết xin truy cập http://tinbdscuatoi.blogspot.com/