Bạn đã biết về Casino Roulette, nhưng bạn thực sự đã rành rọt về cách chơi của từng game Roulette đặc trưng chưa? 12BetCasino mach nước cho bạn cách chơi Roulette Pháp online nhé.

Nhấp vào một chip với giá trị mà bạn muốn chọn.
Nhấp vào một con số hoặc khu vực đặt cược trên bàn để đặt cược. Mỗi lần nhấp là đặt thêm một chip.


Giới hạn cược tối thiểu và tối đa sẽ phụ thuộc vào cấp tài khoản VIP của bạn. Nếu một đơn cược được đặt dưới giới hạn tối thiểu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo và số chip trên bàn sẽ nháy sang ba lần. Để biết thêm thông tin chi tiết về giới hạn cược cho tất cả các cửa, rê chuột hoặc nhấp vào ký hiệu giới hạn trên bàn.

Mở thanh điều khiểu Neighbor Bets bằng cách nhấp nút Neighbor Bets ở phía
dưới bên phải cửa sổ trò chơi.

Trên thanh điều khiển được mở, chọn một con số mà bạn muốn trên bánh xoay Roulette.

Chọn các con số mà bạn muốn bên cạnh con số đã chọn bằng cách nhấm các nút tương ứng (1, 2, 3 hoặc 4) ở ngăn bên dưới bánh xoay Roulette.

Khu vực Numbers thể hiện những con số trong Neighbor Bet.
Khu vực Total Bet thể hiện tổng số Neighbor Bet – con số tổng cộng của tất cả các cược được đặt trên từng con số trong Neighbor Bet.

Nhiều cược Neighbor Bet có thể được đặt cho một lần xoay.
Nhấp Clear để xóa một Neighbor Bet.

Sau khi đặt tất cả các cược Neighbor Bets, nhấp Close để đóng bảng điều khiển Neighbor Bets.

Đừng ngần ngại khi đã hiểu biết rõ, CHƠI NGAY.