Có một con voi đang tắm dưới song, một con kiến bỗng dưng xuất hiện và đứng trên bờ suối nói:
- Thằng kia ! mày có giỏi thì bước lên đây !
Con voi bước lên bờ và nói:
- Mày định làm gì nào ?
Kiến nói:
- Thôi mày xuống tắm tiếp đi.
Voi bực mình nói:
- Tao tưởng mày định làm gì chứ ?
Kiến:
- Thực ra tao bị mất cái quần bơi, tao chỉ muốn xem mày có lấy nó không thôi…