Pontoon là một trò chơi rất giống Blackjack, vậy tại sao lại có một Game khác ngoài Blackjack, 12BetCasino phân biệt cho bạn như sau:


Có hai tay thắng 21: Pontoon (một lá A và một lá 10 hoặc lá hình) và Five Card Trick (khi người chơi giữ trong tay năm lá mà không bị bùng cho dù tổng giá trị là gì). Cả hai tay được trả theo tỷ lệ 2:1.

Cả hai lá bài của nhà cái đều úp mặt cho đến khi người chơi ngừng hoặc bị bùng..

Không có lựa chọn bảo hiểm.

Trong trường hợp hòa, nhà cái thắng.

Khi bắt đầu một tay, nhà cái sẽ kiểm tra bài. Nếu nhà cái có Pontoon, bài nhà cái sẽ được giở ngay lập tức và người chơi thua..

Người chơi không thể ngừng cho đến khi một tay có ít nhất 15 điểm.

Người chơi có thể rút bao nhiêu lá tùy ý sau khi tố gấp đôi.

Người chơi có thể xẻ bài cùng cấp. Ví dụ như bạn có thể xẻ hai con tám hoặc một con đầm và một con già, cả hai đều cùng 10 điểm.

Nếu bạn nhận được một con A và một lá 10 hoặc một lá hình trong tay xẻ của mình, nó được tính như Pontoon.