A.S. Varese - Bari

A.S. Varese (D2, V3, 8, 4/22; 3, 0, 0, 6:2) – Bari (D2, V3, 4, 8/22; 3, 0, 0, 7:2)
Mới chỉ gặp nhau 2 lần, Bari thắng 1 hòa 1.

1h45, ngày 18/9, Vòng 4 Serie B, A.S. Varese – Bari


Đi kèo dưới và múc Tài để kím tiền thui.