Trong quá trình phát triển, Công ty CP Thép và Thương Mại Hà Nội luôn xác định được rõ mục tiêu, sứ mệnh và phương châm hoạt động của mình.Sứ mệnh- Mục tiêu:
Luôn duy trì và phát triển thương hiệu nổi trội trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thep xay dung tại Việt Nam, mở rộng sản xuất kinh doanh theo hướng đa dạng hóa ngành nghề lĩnh vực, xây dựng đội ngũ nhân sự có chất lượng cao, tạo dựng văn hóa doanh nghiệp riêng có của công ty và luôn hướng tới cộng đồng.Phương châm:
Khách hàng là đối tác quan trọng, thành công của chúng tôi được quyết định bởi sự hợp tác và hài lòng của khách hàng. Do vậy chúng tôi luôn nỗ lực hết mình và coi việc phục vụ khách hàng là nhiệm vụ hàng đầu.
Con người là nền tảng của sự bền vững, thành công của chúng tôi bắt nguồn từ yếu tố con người. Do vậy chúng tôi luôn tạo dựng môi trường làm việc thân thiện và chia sẻ. Tính đồng đội được đề cao và phát huy tối đa


Các sản phẩm thep xay dung : Thep ong, Thép thanh vằn, thép cuộn vằn, thép tròn trơn