Cuộc chiến giữu máy tính bảng Android và iPad được tranh luận nhiều trên các diễn đàn công nghệ hiện nay. Chúng ta cùng sơ lược qua vài điểm so sách giữu 2 thiết bị này nhé:Hệ điều hành:
Rõ ràng, sự khác biệt lớn nhất giữu 2 thiết bị này là hệ điều hành. Máy tính bảng Android chạy trên nền tảng hệ điều hành Android của Google, trong khi đó iPad cảu Apple chạy trên hệ điều hành riêng của tập đoàn này.
Với tôi, đây chỉ là một trong nhưng ưu tiên. Hiện nay, các nhà lập trình ứng dụng thích Android hơn OS của Apple và nó dễ dàng hơn khi đưa ứng dụng vào Google Play. Tuy nhiên điều bất lợi là các máy tính bảng (hoặc điện thoại) chạy trên nhiều phiên bản phần mềm khách nhau, điều này làm cho người dùng có một chút lo ngại, cũng như một số phần mềm chỉ chạy được trên các hệ điều hành mới mà không thể chạy trên các phiên bản cũ hơn.
Các công ty sản xuất máy tính bảng quyết định khi nào để đưa lên một bản cập nhật hệ điều hành Android cho từng model, do đó có mẫu được cập nhật ngày, có mẫu trong vài tháng và có mẫu không bao giờ được cập nhật.Tổng qua về hệ điều hành tôi nhận thấy kẻ tám lạng người nữa cân, và bạn hãy tự quyết định cho riêng mình. Cá nhân tôi vẫn thích hệ điều hành Android hơn.