Các điểm chính trong bài Tourism Review (TR) đánh giá về tiềm năng phát triển du lịch Casino của Việt Nam mới đây.

TR đánh giá về văn hóa, VN vẫn còn lưỡng lự do ảnh hưởng xã hội của Casino. Sòng bạc cơ bản vẫn là khái niệm cấm kỵ.

Tuy nhiên, từ nguồn lợi chính phủ tính ra rất lớn từ thuế, phí, phương án đầu tư nhiều tỷ USD cho ngành dịch vụ du lịch này đang được đặt ra như một phương án thực tiễn.

Hiện Việt Nam đã thấy được tiềm năng thu thuế từ khách Trung Quốc và Đài Loan. Lợi ích kinh tế từ mô hình du lịch Casino của Macau và Singapore ngày càng trở nên hấp dẫn hơn.

TR cho rằng bước đi mạnh vào ngành công nghiệp Casinocó tính biểu trưng cao đối với cơ chế thị trường tư bản, nhưng các nhà đầu tư lại đang có xu hướng hợp tác với chính phủ để có thể vận hành.

Nguồn: Tourism Review