LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG TRUNG SƠ CẤP TỪ ĐẦU
( Học phí 800.000vnd ,20 buổi.Giáo viên : Thầy Phạm Dương Châu )



CÁC LỚP BUỔI TỐI :


A50: khai giảng thứ 5 ngày 13/09/2012 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3-5- chủ nhật .( còn 3 chỗ )

A51: khai giảng thứ 3 ngày 25/09/2012 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 3-5- chủ nhật .( còn 4 chỗ )

A52: khai giảng thứ 6 ngày 12/10 /2012 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2-4-6.(còn 4 chỗ)

A53: khai giảng thứ 4 ngày 24/10/2012 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2-4-6.(còn 7 chỗ)

CÁC LỚP BAN NGÀY:




SC 3: khai giảng chủ nhật ngày 30/09/2012 học 15h đến 16h30 chiều thứ 7 và chủ nhật ( còn 4 chỗ )

S14:khai giảng thứ 7 ngày 29/09/2012 học 10h đến 11h30 sáng thứ 3-5-7 ( còn 5 chỗ )

Lịch khai giảng các lớp tiếng Trung Trung cấp




Các lớp tiếng Trung Hán ngữ 2



SC1: khai giảng CN ngày 9/9 lịch học 15h30-17h thứ 7, chủ nhật. Giáo viên :Cô Hiên.


S11: khai giảng thứ 3 ngày 02/10 lịch học 15h - 16h30 thứ 3,5 .Giáo viên : thầy Phạm Dương Châu.


S12: khai giảng thứ 2 ngày 24/09 lịch học 8h15 - 9h45 thứ 2,4,6. Giáo viên : thầy Phạm Dương Châu.


SC2: khai giảng Chủ Nhật ngày 28/10 lịch học 15h - 16h30 thứ 7,CN. Giáo viên : thầy Phạm Dương Châu.


A44 : khai giảng thứ 5 ngày 29/09 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3,5,CN. Giáo viên : Thầy Phạm Dương Châu


A45 : khai giảng thứ 2 ngày 24/09 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2,4,6. Giáo viên : Thầy Phạm Dương Châu


A47 : khai giảng thứ 5 ngày 04/10 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 3,5,CN. Giáo viên : thầy Phạm Dương Châu.


A49 : khai giảng thứ 6 ngày 12/10 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2,4,6. Giáo viên : thầy Phạm Dương Châu.


A48 : khai giảng thứ 6 ngày 19/10 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2-4-6. giáo viên :thầy Phạm Dương Châu.


Các lớp Quyển Hán ngữ 3


S10:khai giảng thứ 3 ngày 11/12 học 8h15 đến 9h45 thứ 3,5. Giáo viên: Cô Hiên



A43 : khai giảng thứ 4 ngày 31/10 học 19h40 đến 21h10 thứ 2,4,6. Giáo viên : Thầy Phạm Dương Châu

A42 : khai giảng thứ 2 ngày 22/10 học 17h50 đến 19h20. Giáo viên: Cô Duyên


A40 : khai giảng thứ 5 ngày 11/10 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3,5,CN. Giáo viên : Cô Duyên


SC9: khai giảng thứ bảy ngày 03/11 lịch học 13h30 - 15h thứ bảy , 8h - 9h sáng chủ nhật. Giáo viên : Cô Hiên





Các lớp Quyển Hán ngữ 4



S2 : khai giảng chủ nhật ngày 06/10 lịch học 15h45 đến 17h15 thứ 7, chủ nhật. Giáo viên : cô Duyên



S4 : khai giảng thứ 3 ngày 06/11 lịch học 9h đến 10h30 thứ 3,5 .Giáo viên : Cô Minh



A34 : khai giảng thứ 4 ngày 03/10 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2,4,6. Giáo viên : Cô Minh


A35 : khai giảng thứ 4 ngày 19/09 lịch học 19h40 đến 21h10 thứ 2,4,6. Giáo viên : Cô Dung


A38: khai giảng thứ 4 ngày 07/11 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2,4,6. Giáo viên: Cô Dung


A39: khai giảng thứ 4 ngày 07/11 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2,4,6. Giáo viên: Cô Trang A


Các lớp Quyển Hán ngữ 5


A28 : khai giảng chủ nhật ngày 28/10 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3,5,CN. Giáo viên: Cô Trang A



Các lớp Quyển Hán ngữ 6


A19 : khai giảng thứ 2 ngày 10/09 lịch học 19h40 đến 21h10 thứ 2,4,6. .Giáo viên : Cô Minh






Lịch khai giảng có thể thay đổi sớm hoặc muộn hơn tối đa 2 tuần .Các thay đổi nếu có sẽ đựoc cập nhật trên trang chủ tiengtrung.vn.










Giờ đăng kí học các lớp tiếng Trung : Từ 9h sáng đến 21h tối các ngày trong tuần.

( Thứ 7 lễ tân trực từ 9h sáng đến 17h chiều )


Học phí lớp Hán ngữ 1 : 800.000vnd :20 buổi



Địa điểm : Trung tâm chuyên tiếng Trung tiengtrung.vn: Số 10 ngõ 156 Hồng Mai-Bạch Mai. Đi xe buyt 26 hoặc 38 dừng tại ngã 3 Bạch mai cắt Tạ Quang Bửu


ĐT:09.4400.4400-043.8636.528

Tư vấn online về học tiếng Trung tại hà nội :YM: daytiengtrung