Là công ty dịch thuật uy tín duy nhất cung cấp dịch vụ dịch thuật các giáo trình dậy và học cho 03 trường đại học hàng đầu Việt Nam như:


- Đại học kỹ thuật y tê Hải Dương


- Học viện tài chính


- Học viện cảnh sát nhân dân.


Chúng tôi nhận dịch tiếng Pháp chuyên nghành Xây dựng, kinh tế và nhiều chuyên nghành khác nhau, dịch thường và dịch công chứng Học bạ,hồ sơ du lịch, Bằng tốt nghiệp,bằng lái xe v…v sang tiếng Việt và ngược lại Giá dịch: 40 000 VND/Trang


Để biết thêm chi tiết mời quý khách liên hệ:


Tel: 04 62757230


Fax: 04 62757237