+ Phun cách nhiệt
Thi công cách nhiệt, cách âm và chống ẩm với sản phẩm SpreFix G
Thi công chống cháy với sản phẩm SpreFix S
+ Thi công phun bọt PU & polyurea: công nghệ thi công Polyurea duy nhất tại Việt Nam.
+ Cách nhiệt nóng, lạnh và cách âm: các dịch vụ cách nhiệt, cách âm và dịch vụ cách nhiệt bằng bọt PU.